Kommunikasjonsrådgiver til leie

Har du behov for kommunikasjonsbistand til et prosjekt eller i en periode? Hvis du ikke har mulighet til å ha en fast ansatt ressurs, kan du outsource dette til en fornuftig pris. Frøken Larsen er spesialkompetanse på organisasjoner, og gir deg trygge leveranser på små og store oppgaver – alltid innen deadline. 

Dette kan Frøken Larsen hjelpe deg med:

Frøken Larsen kan leies inn som kommunikasjons/markedsrådgiver, prosjektleder eller kommunikasjon/markedssjef. Hun kan hjelpe deg å nå dine strategiske mål, og hun utfører praktisk arbeid rakst og effektivt til en fornuftig pris. 

Tjenester:

  • Kommunikasjonsstrategi/aktivitetsplaner
  • Informasjonsmateriell
  • Kampanjer og politisk kommunikasjon
  • PR, medieovervåkning, presseinnsalg
  • Kommunikasjonskurs
  • Tekst, foto, video, web
  • Drifte sosiale mediekanaler redaksjonelt og kommersielt
  • Webredaktør/magasinredaktør
  • Omdømmebygging
  • Artikler til web og magasin
  • Markedsstrategi/planer/materiell
  • Digital markedsføring/inbound marketing
  • Inntjeningsprosjekter
  • Events
  • Prosjektleder

Dersom du har andre oppgaver innen markeds- og kommunikasjonsfaget som du ønsker bistand til, så ta kontakt. Ingen oppgave er for stor, og ingen er for liten! Frøken Larsen har gode samarbeidspartnere, og kan tilkalle flere ressurser til store prosjekter dersom det er ønskelig.

Spesialfelt: Integrert markedskommunikasjon for medlemsorganisasjoner

Ingunn Larsen er spesialist på integrert markedskommunikasjon i organisasjoner. Hun har lang erfaring fra en rekke kjente medlemsorganisasjoner innen arbeidsliv, bistand og helse, og hun har utdanning innen kommunikasjon og markedsføring fra Norge og England. Ikke minst kan hun vise til gode resultater både innen kommunikasjon og marked! Larsen har jobbet som både rådgiver og leder i flere markeds- og kommunikasjonsavdelinger, og har også sittet i ledergrupper. Hun jobber systematisk etter målbare resultater innen begge fagfelt.

Frøken Larsen har stort nettverk. Hun har knyttet til seg andre fagspesialister som kan bistå dersom det er ønskelig med ytterligere ressurser til enkelte, store prosjekter. Selvsagt samarbeider hun også gjerne med interne ansatte i din organisasjon.

Hun kan jobbe fra eget kontor eller leies inn for å jobbe i lokalene til din organisasjon.

Telefon:
+47 930 82 747

E-post:
inlarsen@gmail.com

Postadresse:
Frøken Larsen Kommunikasjon, Fyrstikkbakken 6B, 0667 Oslo

Webadresse: 
www.frokenlarsenkommunikasjon.no

Facebook: 
Frøken Larsen Kommunikasjon

Fra strategi til hands on arbeidsoppgaver

Frøken Larsen har bred kompetanse innen hele kommunikasjonsspekteret, spesielt spisset mot medlemsorganisasjoner. Hun har jobbet med det meste fra overordnet strategiarbeid til operative arbeidsoppgaver. Larsen har god forretningsforståelse og måloppnåelse, i tillegg til stor organisasjons- og samfunnskunnskap.

Frøken Larsen har markeds- og kommunikasjonsutdannelse fra BI og Middlesex University i London. Ikke minst har hun solid organisasjonserfaring etter over 20 år i store medlemsorganisasjoner som YS, NHO, Norsk Folkehjelp og Norsk Revmatikerforbund.

Les fullstendig CV på LinkedIn her.

PR og events er en av Frøken Larsens spesialiteter. Kreativitet, en god plan og handlingskraft har ført til en rekke fullsatte events som har gitt gode PR-oppslag. Her med Prinsesse Märta Louise og fotograf Marcel Leliënhof.

Frøken Larsen drev medietrening med generalsekretær Tone Granaas i Norsk Revmatikerforbund før NRK-intervju. Spissing og trening på budskap er viktig for alle talspersoner uansett mediekompetanse og godt planlagt mediestrategi.

Blide oppdragsgivere! Som prosjektleder for marked og rekruttering, bidro Frøken Larsen til å sette ny historisk medlemsrekord.

Med Frøken Larsens PR-hjelp kom helse og samfunnsregnskap på forsiden samt fire sider i VG. Dette for å sette politisk dagsorden for oppdragsgiveren.

Frøken Larsen hjelper gjerne din organisasjon med å skrive søknader om økonomisk støtte. Hun bistår også med sponsorarbeid, verving og andre inntjeningsaktiviteter.

Frøken Larsen er initiativtaker og prosjektleder for NRFs hovedkampanje 2019, «Usynlig syk». Hun deltar aktivt i alle prosjektfasene. Målet med kampanjen er å gi eksisterende medlemmer verktøy for å leve bedre med sykdom, samt å verve nye medlemmer.

Frøken Larsen skriver reportasjer til web og print. Her intervjuer hun advokat for sak om arv. Larsen leverer både foto og tekst, og hun har en bakgrunn som freelancejournalist.

Frøken Larsen har bistått YS-leder Jorunn Berland med media- og kommunikasjonsarbeid som ga gode resultater. Her til NRK Dagsrevyen under Arendalsuka. 

Frøken Larsen kan vise til mange gode presseoppslag for sine oppdragsgivere. Hun bistår med medieplan, medieovervåkning, pressemeldinger og direkte innsalg til media.

Her har Frøken Larsen bidratt med reportasjeskriving til ny ungdomsbrosjyre for en fagforening i YS.

Frøken Larsen var initiativtaker og prosjektleder for boken «Fred» for Norsk Folkehjelp. Dette førte til god inntjening og PR for organisasjonen. Hun var også prosjektleder for den årlige landsomfattende innsamlingsaksjonen. 

"Frøken Larsen har strategisk forståelse og stor arbeidskapasitet. Hun har teft for kommunikasjon som funker, og gir seg ikke før resultatene kommer!"
Marianne Melfald
Melfald Krisekom
"Frøken Larsen har svært god kunnskap innen både kommunikasjon og markedsføring. Hun har en egen evne til å se på utfordringer som spennende muligheter. "
Nina Kristin Amdahl
Partner, MAD Communication
"Det er inspirerende å samarbeide med Frøken Larsen. Hun er kreativ, dyktig og rå på PR og kommunikasjon. Hun skjønner hva en kommersiell kunde trenger."
Marcel Leliënhof
Fotograf
"Frøken Larsen utmerket seg med gode resultater for politisk kommunikasjon og PR. Hun er proaktiv, jobber effektivt og systematisk."
Jorunn Berland
Tidligere leder,
YS
"Larsen har en god penn og er en dyktig redaktør, både på web, nyhetsbrev og magasin. Hun er lett å samarbeide med og alltid innen deadline."
Robert Wright
Tidligere Adm. dir.
NHO Grafisk
"Jeg gir Frøken Larsen mine beste anbefalinger. Hun er nytenkende og har svært gode PR -og kommunikasjons-resultater. Hun leverer alltid!"
Tone Granaas
Generalsekretær,
Norsk Revmatikerforbund
"Larsen er svært dyktig på integrert markedskommunikasjon. Hun er resultatorientert, og har kompetanse som løfter oss som jobber med verving og markedsføring."
Anette Light
Markedsansvarlig,
Lederne
"Larsen er en motiverende og faglig sterk leder som det er en inspirerende å samarbeide med. Hun er oppdatert på kommunikasjonsfaget og stiller alltid forberedt og med godt humør."
Ingrid Solhaug
Kommunikasjonsrådgiver,
Nelfo/Rambøll
"Frøken Larsen er idérik og har kommersiell teft. Hun har mye driv, gode samarbeidsevner og har stor gjennomføringsevne. Svært god på PR, events og fundraising."
Ivar Christiansen
Tidligere informasjonssjef,
Norsk Folkehjelp

Org.nummer: 921 426 852